Neuropsykiatriska utredningar

Diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) förekommer hos 1 – 4 % av barn. I vuxen ålder brukar det handla mest om svårigheter med koncentrationen samt att planera och organisera sin vardag och sitt arbete, diagnos ADD (Attention Deficit Disorder). Det kan också ingå rastlöshet och svårhanterlig impulsivitet i diagnosen. Barn blir ofta överaktiva.

Mindre vanliga är problem som räknas till Autismspektrum (AST). Dit hör svårigheter med socialt samspel och att skapa relationer. Man har svårt att läsa av och förstå andra.

Om sådana neuropsykiatriska symtom påverkar din vardag negativt, kan du ha nytta av att göra en utredning.

En neuropsykiatrisk utredning inleds med ett 90 minuter långt utredande samtal med psykolog. Före samtalet får du fylla i screeningformulär. I slutet av samtalet diskuterar man vad som kommit fram i formulär och intervju. Du får då rekommendationer om du skall fortsätta utredningen eller eventuellt påbörja annan typ av utredning eller behandling.

Vid fortsatt neuropsykiatrisk utredning får du genomgå testning av din begåvningsprofil hos psykologen. Du får också träffa psykiater för diagnostisk bedömning och neurologisk undersökning. Därefter får du en genomgång av vad utredningen visat med både psykolog och psykiater samtidigt och du får förslag på behandling.

Du kan få hjälp att förstå dina problem och få stödsamtal för att bättre handskas med problemen samt få kontakt med intresseföreningar. ADHD och ADD kan också behandlas med effektiva läkemedel.

 

Utredningen genomförs med evidensbaserade metoder av erfarna specialister.

Anna Elmund; leg psykolog, leg psykoterapeut, medicine doktor i pediatrik.

Gunilla Olsson; leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor.

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Kontakta oss här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår