Alkoholproblem

Riskbruk av alkohol.
De flesta människor vill kunna dricka socialt, utan risk för problem eller beroende. Man vill känna att man styr sina egna alkoholvanor så att det ej blir tvärtom. Samtidigt vet vi att vi svenskar dricker mer än vi gjort på hundra år, den totala alkoholkonsumtionen har ökat med drygt 7 % bara under senaste året. Vi dricker mer än 10 liter ren alkohol per år och svensk. 23 % av de svenska männen och nästan 10 % av de svenska kvinnorna har riskabla alkoholvanor, flertalet är unga, mellan 20 – 34 år, nästan alla arbetar och flertalet har egen familj. Tre av fyra av männen med riskabla alkoholvanor och två av tre av kvinnorna har ingen kontakt med hälso- och sjukvården för sina alkoholproblem.

Riskkonsumtion av alkohol definieras som mer än 14 standardglas per vecka för män och 9 för kvinnor (ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol och motsvarar t ex 50 cl folköl, 33 cl starköl, 15 cl vin eller 4 cl starksprit).

Varningssignaler som visar att man dricker för mycket är bl a dessa:

 • Man dricker allt oftare ensam
 • Blir ofta berusad  
 • Måste dricka för att kunna koppla av, sova eller träffa människor  
 • Dricker i riskfyllda situationer ( t ex i anslutning till att man ska köra bil)  
 • Inte klarar "vita veckor" trots allvarliga försök  
 • Att alkoholen tar allt mer av ens tid och börjar spela en allt större roll i vardagen 
 • Man får upprepade klagomål på sina alkohol vanor från anhöriga eller på arbetet  
 • Kan inte sätta stopp utan dricker mer än man tänkt sig  
 • Måste dricka mer än tidigare för att få det utbyte av alkoholen som man vill ha  
 • Blir abstinent när man slutar dricka

Effektiva behandlingsmetoder vid alkoholproblem enligt SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering (en evidensbaserad kunskapssammanställning 2001-09) är bl a tidig identifikation av riskbruk och rådgivning kring de riskabla alkoholvanorna innan allvarliga medicinska och sociala komplikationer uppstått och omlärande behandling (kognitiv beteendeterapi) vid missbruk, inriktat på att lära kontrollerat drickande eller färdigheter för en helnykter livsstil (återfallsprevention).

Almagruppens hjälpinsats kan se ut enligt följande:

Rådgivning (1 ­ 2 samtal)
Kartläggning av alkoholvanor
Riskvärdering
Motivation till att ändra alkoholvanor
Tips och träning för att minska sitt drickande
Förändringsplan
Uppföljningsmöte

Individuell samtalsserie (6 ­ 8 samtal) eller kurser (8 kurstillfällen) i att minska sitt drickande eller att bli helnykter

Inslag i samtalen/kurserna är 

 • Gott och nyttigt - eller bara skadligt
  Varför uppskattar många alkohol
  Skäl att avstå alkohol
  Frågor om alkohol. 
 • Alkoholvanor och varnigssignaler
  Att räkna ut sin alkoholkonsumtion
  Varningssignaler visar om man dricker för mycket 
 • Kroppen, själen och alkoholen
  Hur mycket kan man dricka utan att ta risker
  Alkoholens effekter på kroppen och själen
  Alkohol och läkemedel 
 • Motivation till att ändra alkoholvanor
  När du har bestämt dig mål och utvärdering 
 • Tips och träning för att minska ditt drickande
  Stresshantering
  Att tacka nej till alkohol
  Effektiv problemlösning
  Alternativ till alkohol
 • Särskild kunskap för den som vill bli nykter
  Alkoholsug
  Behandling vid alkoholberoende
  Var finns hjälp att få

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Kontakta oss här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår