Sexuella störningar

Hos kvinnan tar sig störningarna ofta uttryck i bristande sexuella känslor eller behov, t ex efter några års äktenskap särskilt efter första barnet. Ofta uttrycker kvinnan tristess i samlivet och besvikelse över mannen som kanske slagit sig till ro i och med att han fått en bra “serviceperson” i hustrun. Ointresset kan också ligga på ett djupare plan och då vara uttryck för en neurotisk/aggressiv konflikt med mannen. Dessa kvinnor får inte sällan tillbaks sin sexualitet vid en ny förälskelse. Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn får störningar, mer eller mindre, i den vuxna sexualiteten. Den tar sig uttryck i olustkänslor, kramper i vagina, och orgasmstörningar. Vissa kvinnor kan reagera precis tvärt om och få ett överdrivet intresse för sex och utveckla något som närmast kan liknas vid ett drogberoende. Detta är också att betrakta som ett symtom på störning.

Hos mannen är störningarna i princip av tre slag. 1. Impotens, dvs oförmåga att få eller behålla erektionen vid samlag. Vanlig orsak är prestationsrädsla dvs mannen föreställer sig att hans kvinna vill ha en superman vilket gör att han börja jämföra sig med andra män. Skuldkänslor t ex vid otrohetssituationer kan lojaliteten till den ordinarie partnern kännas för stark. Aggressivitet ofta omedveten kan ta sig uttryck i impotens. Depressioner sänker ofta den sexuella lusten. Impotens kan också vara symptom på långvarigt alkoholmissbruk, det är också vanligt förekommande vid bruk av psykofarmaka.

2. För tidig utlösning; dvs oförmåga att behärska utlösningen till dess att partnern är beredd. Detta problem ser man ofta hos yngre oerfarna män som i sin iver får svårt att behärska de starka känslor som väller fram.

3. För sen utlösning; Problem att få utlösning drabbar ofta hyperkontrollerade män med en tvångsneurotisk karaktär. Dessa män känner lite njutning vid samlag och ser samlaget som en biologisk handling för att lätta på trycket.

Behandling:
Det kan det räcka med att man får bra sexualrådgivning. I de fall problemen är allvarligare och ej ger med sig bör man kontakta psykolog. Finns alkohol och eller andra droger med i bilden bör även läkare konsulteras.

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Kontakta oss här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår