Ångest / Panikångest

Ångest kan även översättas till rädsla och är en del av det normala mänskliga livet. Precis som den fysiska smärtan är en reaktion på fysisk skada, är förmågan att känna ångest en av våra viktigaste skyddsfunktioner och avgörande för vår överlevnad. Olustkänslor eller ångest är alltså vår hjärnas sätt att tala om för oss att något är fel, att vi upplever fara. Om vi ser en bil komma körande rakt emot oss gör den att vi sätter oss i säkerhet. Denna Realångest är kopplad till den yttre verkligheten och det som sker just nu.


Symtom för ångest är varierande grad av oro/olustkänsla, magen knyter sig, svettningar, hjärtklappning, yrsel, vid panikångest starka fysiska symptom som kramp över och stickningar i bröstet, svårigheter med andning.

Reaktiv ångest

Reaktiv ångest kallas den typ som är kopplad till långvariga problem och inre konflikter i människans livssituation. Till skillnad från realångest är vi ofta inte klart medvetna om orsakerna.

Panikångest beskrivs ofta som ett speciellt sjukdomstillstånd och upplevs som mycket plågsamt och obehaglig inte minst beroende på de fysiska symptomen. Och just pga dessa hamnar den drabbade inte sällan på sjukhusets akutmottagning med överhängande rädsla för livshotande sjukdom, t ex hjärtinfarkt eller hjärnblödning.

Ångest och panikångest i är de flesta fall inte ett fysiskt sjukdomstillstånd utan ett symtom på att något är fel i ens livssituation, inre eller yttre, ångesten är alltså signalen som säger att vi måste ta reda på vad som är fel och åtgärda detta.

Behandling vid ångest

I första hand ska man konsultera psykolog. Kognitiv beteendeterapi har visat sig ha goda effekter vid panikångest. Ibland behöver man gå i psykoterapi under en längre tid för att få en djupare bearbetning. Oavsett terapiform brukar ångesten ganska snart lätta efter det att man etablerat en bra och förtroendefull psykologkontakt. Vid stark och ihållande ångest kan det bli nödvändigt med ångestdämpande medicin under en begränsad tid. Viktigt att tänka på är att medicinen inte botar, utan bara lindrar ångesten. Därför är det nödvändigt att alltid kombinera medicin med psykologsamtal.

Ta kontakt med Almagruppen i Stockholm om du har frågor kring eller uppvisar symtom av ångest.

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Kontakta oss här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår