Stress / utbrändhet

När hjärnan går på högvarv. Stress är kroppens normala reaktion på en situation som är hotande eller skadlig för individen. Vanliga symtom på stress är; motorisk oro, skakningar och muskelryckningar, värk i leder, stickningar i och tryck över bröst, ryggsmärtor, huvudvärk, hypertoni (högt blodtryck), trötthet, nervositet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att fatta beslut, humörsvängningar.

Stress behöver inte vara negativ när den kan kontrolleras och är kopplat till något positivt. Den blir farlig när vi tappar kontrollen, hjärnan går på konstant högvarv, stresshormoner rusar runt i kroppen dag som natt, den viktiga återhämtningen som krävs för att kropp och själ ska fungera normalt uteblir. Långvarig stress leder så småningom till utbrändhet, som i sin tur, om den inte behandlas, i förlängningen leder till depression och hjärt- och kärlsjukdomar.

Utbrändhet, även kallad utmattningsdepression, brukar definieras som förlorad livsglädje och nedsatt prestationsförmåga. Symtomen är desamma som vid stress, men mer accentuerade och permanenta. Till dessa ska också läggas känslomässig utmattning, socialt tillbakadragande, känsla av menings- och hopplöshet, en depressionsliknande nedstämdhetskänsla, självmordstankar kan förekomma. Den utbrände drabbas också av minnesförlust i varierande grad, vilket blir ett allvarligt handikapp i arbetet. Studier har visat att om en person under lång tid utsetts för höga halter av stresshormonet kortisol kan en viss struktur i hjärnan (hippocampus), som är direkt kopplat till minnesfunktionen, skadas. Studier med magnetkamera har visat att hos djupt deprimerade personer krymper denna del, celler förtvinar ( Rylander, G Karolinska Institutet 2002).

I det högt uppskruvade prestationssamhälle vi lever i idag kan i princip vem som helst drabbas av utbrändhet, men de som framförallt ligger i riskzonen är lojala medarbetare som har svårt att säga nej. Dessa finner man oftast bland yngre arbetstagare i karriären, men vi ser också tendenser till en ökning bland högre chefer. Man vet också att kvinnor generellt sett lättare drabbas av utbrändhet, troligen beror detta på kvinnans dubbelarbete med hem och arbete.

Behandling:
Eftersom symtomen vid stress och utbrändhet i stor utsträckning är fysiska går man till doktorn, man tror som regel att det är något fysiskt fel. Vanligt är att läkaren ordinerar sjukskrivning och någon ångestdämpande/antidepressiv medicin. Har man fått diagnosen utbrändhet är det viktigt att ta kontakt med erfaren psykolog för en noggrann psykologutredning. Denna resulterar ofta i en kortare terapi med fokus på här och nu. Det är inte alltid nödvändigt med en lång djupbearbetande terapi. Observera att den primära behandlingen är psykoterapeutisk, medicin är inte alltid nödvändig.

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Kontakta oss här

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår