Företagshälsovård - Tjänster till företag

Idag är den största orsaken till sjukfrånvaro stress. Forskningen på området har kommit långt och vi har en god kunskap om vad stress gör med människokroppen. När den traditionella företagshälsovården inte alltid räcker till efterfrågas Almagruppens tjänster i allt större utsträckning. Vårt mål är att arbeta med dina anställda och organisationen för att minska nivån av stress och därmed även minska sjukfrånvaron.

På det fysiska planet orsaker stress bl. a: 

  • Försvagat immunförsvar: Leder till en större mottaglighet för virus- och infektionssjukdomar.
  • Sämre minne: Vid långvarig stress försvagas den delen av hjärnan, hippocampus, som är en förutsättning för lagring av information dvs minnet. Studier på djur har visat att vid långvarig stress krymper bokstavligt talat denna del.
  • Sämre koncentrationsförmåga: Denna är intimt kopplad till minnesfunktionen.
  • Förhöjt blodtryck: Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar.

På det psykiska planet orsakar stress bl. a: 

  • Utmattningsdepression: Vid utdragen och långvarig stress är risken stor för att det psykiska systemet till slut bryter samman och krisen är ett faktum. Följden blir det vi kallar utbrändhet eller utmattningsdepression.
  • Depression: Åtgärdas ej utmattningsdepressionen kan den leda till egentlig depression.
  • Panikångest: Det är inte ovanligt att längre tids stress kan generera panikångestattacker. Dessa upplevs som mycket obehagliga då de ofta ger starka kroppsliga symptomen, t ex yrsel, illamående och tryck över bröstkorgen. Inte sällan kan en panikångestattack få dramatiska konsekvenser då de fysiska symtomen lätt förväxlas med symtom vid hjärtinfarkt. Ofta hamnar man på sjukhusets akutmottagning.
  • Fobier: Längre tids stress kan skapa fobier. En enstaka påfrestande händelse, t ex att man fastnar i en hiss, kan räcka för att utlösa en besvärande fobi.

Företagshälsovård - Behandling

Almagruppen har färdiga behandlingspaket att erbjuda när en anställd drabbats av stress. När krisen slår till på din arbetsplats erbjuder Almagruppen akuthjälp på plats eller vid någon av våra mottagningar i Stockholm.

Almagruppen kan erbjuda samtalshjälp/coachning till ledare på varierande nivåer i organisationen.

Har du frågor om vår företagshälsovård är du välkommen att kontakta vårt kontor i Stockholm.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår